"Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer" "Albanische Juristen in Schweiz und Albanische Anwälte in Schweiz" "Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer"

M.Z Rechtsberatungsbüro  

M.Z. The Law Office 

Miftar ZymberiMiftar Zymberi - Jurist / Mediator

Tel. 078 866 76 05 - Mail.: [email protected] 

Unser Erfolg hängt von Ihrem Erfolg ab

SHËRBIMET TONA NË DETAJE

Këshilla juridike

• drejtës familijare,

• drejtës për të huaj,

• drejtës të punës,

• e drejta biznesore

•e drejta kontraktuale dhe negociata biznesore, 

• drejtës ndërkombëtare,

• AHV/IVMediation 

(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)Informacione 

në lidhje me integrim në shtetin e Zvicres (sistemin shkollor, (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit, menyrat për gjetjën e punës, informata për lejeqëndrim etj.Shërbime tjera

•Përpilim te shkresave

• lutje,

• kërkesa, ankesa,

• letra përgjigje,

• kontrata të ndryshme,

• plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

• Shkresa administrative tjera.


Përkthime profesionale 

të TEKSTEVE të natyrës së ndryshme në gjuhet : shqip, gjermanisht,

• Te gjith dokumentacionit të natyrës juridike,

• Dokumentave mjeksore,

• Dokumentave teknike,

• Dosjes shkollore (Diploma, qartifikat dëftesa notash, etj)

• Dhe dokumentave nga shume fusha dhe lami të tjera.

• Ndërmjetesime në mes personave privat ose firmave zviceriane dhe institucioneve të Kosovës, Serbis, dhe tërë ish Jugosllavis në lidhje me realizimin e drejtave të penzionit, drejtës familijare – martesore, drejtës trashigimore, dhe tjera mardhenjeve juridike.PËR NE

Miftar Zymberi, i lindur më 08.08.1979


Përgaditja profesionale

CAS Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste - Avokati për të mitur

Shkollimi për Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation – Mediator KSM

Mediation Ekonomik SGO Business School - Glattbrug - Mediator Ekonomik

Studimet Master në Universitetin e Bernit

Provimin e gjuhës gjermane në Universität Bern und Universität Zürich

Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës - Jurist i diplomuarAnëtarë

Mediator MiKK - Internationale Kindesentführungen

ev.de__________________


Shërbimet tona ne detaje

Këshilla juridike

- e Drejta punes

- e Drejta te huajve

- e Drejta familjare

- e drejta pensionale (BVG dhe AHV/IV)


Kontributet Pensionale (Kërksa për rimbursimin e kontributeve pensionale AHV und BVG)

Nëse keni jetuar dhe punuar ne Zvicër dhe keni lëshuar Zvicrën përfundimisht, mirpo deri më tani nuk i keni tërhequr kontributet profesionale, zyra jonë ua mundëson që përmes zyrës tonë të bëni kërkesën e tërheqjes së kontributeve pensionale.

- Edhe nëse nuk posedoni me Dokumente nga koha kur keni punuar ne ju gjem numrin personal AHV.

- Bëjmë shqyrtimin e lëndës se a keni te drejtë të beni kërkes per rikthimin e kontributeve pensionale.

- marrim përsipër që ne emrin e juaj te bejm kërkes para organeve përkatës ketu ne Zvicër

- dhe mbas marrjes se konfirmimit nga ana e organeve gjegjës ju njoftojm per proceduar e metutjeshme, si përshembull shuma e fondit pensional, pagesa etj.


Mediation

Ndërmjetësime jashtëgjyqësore

në Familje

gjatë divorcit

në qështjet e drejtes prinderore dhe rregullimin e vizitave të prindërve (Besuch und Sorgerecht)

Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve

në mardhëniet e punës

në Ekonomi

në negociata dhe kontraktim.