Miftar Zymberi

Rechtsberatung und Mediation


MLaw Miftar Zymberi

Rechtskonsulent / Mediator

Tel. 078 866 76 05, E-Mail. [email protected] 

SHËRBIMET TONA


KËSHILLA JURIDIKE

Drejtës familijare,

Drejtës për të huaj,

Drejtës të punës,

E drejta biznesore ,

Edrejta kontraktuale dhe negociata biznesore,

E drejta nderkombëtare kontraktuale dhe negociata nderkombëtare biznesore,

Drejtës ndërkombëtare,

E drejta e patundshmërive

Inkoterm

E drejta e akcionareve

E drejta ekonomike

SHËRBIME TJERA

INFORMACIONE

Në lidhje me (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit, informata për lejeqëndrim.

Rregullimin dhe kerkesat e qeshtjeve pensionale - Renten AHV/IV & BVG


SHËRBIME TJERA

Përpilim te shkresave,

Lutje,

Kërkesa, ankesa,

Letra përgjigje,

Kontrata të ndryshme,

Plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

Shkresa administrative tjera.

MEDIATION

(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)

MIFTAR ZYMBERI


PËRGADITJA PROFESIONALE

E drejta ndërkombëtare ekonomike - Univesiteti Salford - Manchester, Mbretëria e Bashkuar

Master of Law


Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste

Avokati për të mitur


Mediation Ekonomik SGO Business School - Glattbrug

Mediator Ekonomik


Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation

Mediator KSM


Module te Studimeve Master në Universitetin e Bernit


Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës

Jurist i diplomuar


ANËTARË

Mediator (Ndërmjetësim) - MiKK - Ndërmjetësues në rrëmbimin ndërkombëtar te fëmijë

_______________________________