"Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer" "Albanische Juristen in Schweiz und Albanische Anwälte in Schweiz" "Juristet Shiptar ne Zvicer dhe Avokatet Shqiptar Zvicer"

M.Z Beratungsbüro - The Law Office 

Miftar ZymberiMiftar Zymberi - Jurist / Mediator

Tel. 078 866 76 05 - Mail.: [email protected] 

Unser Erfolg hängt von Ihrem Erfolg ab

SHËRBIMET TONA NË DETAJE

Këshilla juridike

• drejtës familijare,

• drejtës për të huaj,

• drejtës të punës,

• e drejta biznesore

•e drejta kontraktuale dhe negociata biznesore 

• drejtës ndërkombëtare.

• AHV/IVMediation 

(ndërmjetësime jashtëgjyqësor)Informacione 

në lidhje me integrim në shtetin e Zvicres (sistemin shkollor, (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit, menyrat për gjetjën e punës, informata për lejeqëndrim etj.Shërbime tjera

•Përpilim te shkresave

• lutje,

• kërkesa, ankesa,

• letra përgjigje,

• kontrata të ndryshme,

• plotësime formularësh nga domene të ndryshme,

• Shkresa administrative tjera.


Përkthime profesionale 

të TEKSTEVE të natyrës së ndryshme në gjuhet : shqip, gjermanisht,

• Te gjith dokumentacionit të natyrës juridike,

• Dokumentave mjeksore,

• Dokumentave teknike,

• Dosjes shkollore (Diploma, qartifikat dëftesa notash, etj)

• Dhe dokumentave nga shume fusha dhe lami të tjera.

• Ndërmjetesime në mes personave privat ose firmave zviceriane dhe institucioneve të Kosovës, Serbis, dhe tërë ish Jugosllavis në lidhje me realizimin e drejtave të penzionit, drejtës familijare – martesore, drejtës trashigimore, dhe tjera mardhenjeve juridike.PËR NE

Miftar Zymberi, i lindur më 08.08.1979


Përgaditja profesionale

CAS Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste - Avokati për të mitur

Shkollimi për Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation – Mediator KSM

Mediation Ekonomik SGO Business School - Glattbrug - Mediator Ekonomik

Studimet Master në Universitetin e Bernit

Provimin e gjuhës gjermane në Universität Bern und Universität Zürich

Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës - Jurist i diplomuarAnëtarë

Mediator MiKK - Internationale Kindesentführungen

ev.de__________________


Shërbimet tona ne detaje

Këshilla juridike

- e Drejta punes

- e Drejta te huajve

- e Drejta familjare

- e drejta pensionale (BVG dhe AHV/IV)


Kontributet Pensionale (Kërksa për rimbursimin e kontributeve pensionale AHV und BVG)

Nëse keni jetuar dhe punuar ne Zvicër dhe keni lëshuar Zvicrën përfundimisht, mirpo deri më tani nuk i keni tërhequr kontributet profesionale, zyra jonë ua mundëson që përmes zyrës tonë të bëni kërkesën e tërheqjes së kontributeve pensionale.

- Edhe nëse nuk posedoni me Dokumente nga koha kur keni punuar ne ju gjem numrin personal AHV.

- Bëjmë shqyrtimin e lëndës se a keni te drejtë të beni kërkes per rikthimin e kontributeve pensionale.

- marrim përsipër që ne emrin e juaj te bejm kërkes para organeve përkatës ketu ne Zvicër

- dhe mbas marrjes se konfirmimit nga ana e organeve gjegjës ju njoftojm per proceduar e metutjeshme, si përshembull shuma e fondit pensional, pagesa etj.


Mediation

Ndërmjetësime jashtëgjyqësore

në Familje

gjatë divorcit

në qështjet e drejtes prinderore dhe rregullimin e vizitave të prindërve (Besuch und Sorgerecht)

Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve

në mardhëniet e punës

në Ekonomi

në negociata dhe kontraktim.